Erikstad: Denne arten er som dere kan se blå-lilla og trives godt blandt minde bladvekster. Ukjent for meg, henvender derfor meg til dere for tips.

Inger er 10% sikker på at dette er Fiol.Den er fiolett, så jeg tror det kan være en fiol...
Inger er 10% sikker på at dette er Fiol.Den er fiolett, så jeg tror det kan være en fiol...

Vet du hva dette er?

Jeg tror det er
Jeg er prosent sikker (skriv inn et tall mellom 0 og 100).

Kommentar: